Marina City Hotel

Nha Trang Bay, Vinh Hoa ward, Nha Trang, Khanh Hoa province, Vietnam  

AnaMarina Nha Trang

North of Cam Ranh peninsula, Cam Lam district, Khanh Hoa province, Vietnam